Denna sida visar priser utan moms som standard.
        Du kan ändra det uppe till höger
På svenska In English
Du sparar inte bara miljön,Det blir en snygg uppsamling till kondensat som annars sprutar runt på golv och väggar.
Den har också en ljuddämpande effekt.

Miljökrav
Varje svensk kommun bestämmer riktvärden för utsläpp av oljeblandat vatten i spillvattennätet (avloppet), värdet kan variera men baseras på den europeiska och Svenska standarden SS-eN858-1 resp -2. värdet som tillämpas av Miljödomstol är normalt 100 mg olja/liter vatten för spillvatten, och 5 mg olja/liter vatten för dagvatten. restoljemängden i kondensat från en vanlig tryckluftsanläggning som ej har renats kan däremot innehålla upp till 250 mg olja/liter kondensat. 

EcoWater oljeavskiljare kan avskilja alla mineral- och syntetoljor samt olje-emulsioner från kondensvattnet som kommer från din kompressor till nivåer långt under gränsvärdena hos svenska kommuner.