Denna sida visar priser utan moms som standard.
        Du kan ändra det uppe till höger
På svenska In English

Kompressorblock

Direkt drivna eller remdrivna

Den direktdrivna kompressorn, eller “Direct Coaxial Drive” är det som gjortFini känt över i stort sett hela världen. Elmotor och kompressorblock delarupphängning och fördelarna för mindre maskiner är många, några nämnvärdaär bättre verkningsgrad, “enklare” konstruktion – färre felkällor plus atthela kompressorn blir en kapslad enhet utan några rörliga delar utvändigtutöver fläkten.

Den remdrivna kompressorn saknar egen drivning och kopplas till elmotornmed remdrift. Dessa block har fördelen att kunna växlas till olika varvtal ochsåledes olika maxtryck, inom vissa gränser. Är generellt vanligare på de störremaskinerna och håller genomgående en hög kvalitét med exempelvis gjutjärnscylindrar,styrt kylluftflöde och ljuddämpande insugsfilter. BK-modellernaär två-stegs och har samtliga en gjuten aluminiumkylare mellan stegen för attytterligare höja verkningsgraden.