Denna sida visar priser utan moms som standard.
        Du kan ändra det uppe till höger
På svenska In English
 

Tryckluftsfilter = tryckluftskvalite! 

I 100 m³ komprimerad luft från en välmående “medelkompressor” som står i ett väl-ventilerat och relativt rent rum finns ca 2,2 liter vatten (75% flytande och 25% ånga), 2 gram olja och cirka 8 miljoner smutspartiklar av varierande storlek som kompressorn sugit in genom sitt grova insugsfilter.

QF – filter tar partiklar större än 5 Micron.
PF – filter tar partiklar större än 1 Micron.
HF – filter tar partiklar större än 0,01 Micron(tekniskt oljefri luft).
CF – filter tar “aromater” och partiklar större än 0,006 Micron, detta är nödvändigt främst för applikationer där luften måste vara smak- och luktfri. 

För bäst resultat skall filter kombineras med ett eller flera filter i olika steg. QF, PF, HF, CF. 


Själva filterpatronens kondition mäts genom att tryckfallet över filtret mäts – ju mer igensatt filter, desto större tryckfall.
Modeller med ett i som sista bokstav, exempelvis QFI, har indikator för avläsning av tryckfall över filtret.
Modeller med ett M som sista bokstav, exempelvis QFM, har Manometer för mer exakt avläsning av tryckfallet.

Filterelementen bör bytas efter max 2000 driftstimmar!

Samtliga filter klarar 16 bar 
Föregående12